Mình có một diode laser có thông số như sau 1500 mw , 405 nm , giờ mình muốn gắn vào máy khắc , và phải mua một driver cho nó , mình thấy trên lâzda có bán driver nhưng thông số của driver lại là 445 nm , không biết có Sài được không ,xin cán ơn